Đóng
 • vi
 • 03/04/2017

  Thiết kế Sơn Nam – Nam Định

  Công trình trung tâm thương mại tiệc cưới Sơn Nam tại Nam Định do D.O.O.R.W.A.Y thiết kế đang trong quá trình thi công.

  Sau đây là một số hình ảnh trực tiếp tại công trình.

   

  PCG23

   

  206

   

  9

   

  s

  Thiết kế công trình công cộng Related