Thiết kế kiến trúc trường Chính trị Hà Tĩnh 5 tầng – Kiến trúc Doorway

Dự án thiết kế kiến trúc trường Chính trị Hà Tĩnh với diện tích 1700m2 được xây dựng dựa trên mô hình tòa nhà 5 […]

05/01/2019 Quản Trị